Українська English АПАУ лого
Ассоциация промышленного арматуростроения Украины

Письмо УкрНДНЦ о международных и региональных стандартах

 МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ

І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ,

СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

(ДП "УкрНДНЦ")


вул.Святошинська, 2, м.Київ, 03115, тел. (044) 452-33-96, факс (044) 452-69-07, код ЄДРПОУ 32595752

www/ukrndnc.org.ua; e-mail: assistant@ukrndnc.org.ua

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Асоціація промислового 
арматуробудування України
Виконавчому директору АПАУ
п.Андрощуку М.О.
вул.Боженка, буд.86-Б, оф.306
м.Київ, 03680


Щодо міжнародних та регіональних стандартів


Шановний Миколо Олександровичу!


         ДП "УкрНДНЦ" розглянуло лист від 24.02.2016 № 4 щодо забезпечення підприємств та ТК міжнародними та регіональними стандартами, а також їх перекладів, та повідомяємо:

       Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р ДП "УкрНДНЦ" визначено таким, що виконує функції національного органу стандартизації.

       03.01.2015р. набрав чинності Закон України "Про стандартизацію", в якому визначено функції та завдання національного органу стандартизації (далі - НОС). У п.2 ст.24 цього закону зазначено: "Видання, відтворення і розповсюдження документів міжнародних та регіональних організацій стандартизації, членом яких є національний орган стандартизації, здійснюються зазначеним органом відповідно до правил таких організацій".

        Право власності на міжнародні та регіональні стандарти належить відповідним органам стандартизації та захищене політиками та настановами цих організацій із захисту авторського права та правил розповсюдження.

        Наразі НОС росповсюджує для підприємств, організацій та інших зацікавлених осіб міжнародні стандарти ISO на платній основі згідно з Політикою розповсюдження публікацій ISO та захисту авторського права ISO - ISO POCOSA 2012. Протягом 2016 року планується підписання відповідних договорів та початок розповсюдження також на платній основі стандартів міжнародної електротехнічної комісії та європейських стандартів.

        Інформуємо, що Технічні комітети стандартизації, для цілей розроблення гармонізованих національних нормативних документів, забезпечуються міжнародними та європейськими стандартами на безкоштовній основі. Для отримання необхідних стандартів достатньо надіслати офіційний лист від Технічного комітету, вказавши необхідні стандарти та ціль їх запиту.

        Офіційним перекладом на державну мову міжнародного нормативного документа (далі - НД) можна вважати лише національний стандарт, яким прийнято цей міжнародний НД методом перекладу. Будь-які інші переклади не є офіційними, і вимоги до них не встановлено. Тому потребу в офіційному перекладі міжнародного НД можна задовольнити лише прийнявши цей НД як національний стандарт методом перекладу. Така можливість поширюється і на стандарти, які вже прийнято методом підтвердження. Тобто, на заміну національного стандарту, яким прийнято методом підтвердження певний міжнародний НД, розробляють національний стандарт, який є переклад цього міжнародного НД.

        Також варто зазначити, що відповідно до статті 15 Закону України "Про стандартизацію" від 05.06.2014 № 1315-VII розроблення національних стандартів та змін до них, а також участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації належить до повноважень відповідальних технічних комітетів стандартизації (далі - ТК). Тому, якщо є потреба розробити офіційний переклад міжнародного НД або оновити чи внести зміну до гармонізованого ідентичного національного стандарту, АПАУ або будь-яка зацікавлена сторона може звернутися до відповідального ТК з пропозицією розробити відповідний національний стандарт або зміну до нього (див.ДСТУ 1.8:2015).

        Стосовно фінансування робіт із стандартизації, то відповідно до Закону України "Про стандартизацію" (стаття 28) ці роботи фінансуються замовниками цих робіт. Замовниками робіт з національної стандартизації за кошти Державного бюджету України є центральні органи виконавчої влади, на які законодавством покладено відповідальність за технічне регулювання у визначених сферах діяльності.

        Інформуємо, що в рамках фінансування бюджетних програм Мінекономрозвитку України першочерговими для розроблення є стандарти, гармонізовані з європейськими під такі директиви ЄС: 2009/105/ЕС "Електромагнітна сумісність", 2006/95/ЕС "Низьковольтне обладнання", 2004/22/ЕС "Вимірювальні прилади".В.о генерального директора                                       Д.В.Сазонов    


 

Украинский портАл Rambler's Top100 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов