Русский English АПАУ лого
Асоціація промислового арматуробудування України
Поради для Заявника

 Поради для Заявника на початку робіт
по підтвердженню відповідності і сертифікації продукції в Україні

     Нижче приведена послідовність дій Заявника при намірі провести роботи з сертифікації своєї продукції в Україні. При цьому під словом «сертифікация» розуміється здобуття всіх сертифікатів і необхідних дозвільних документів. В цілому, поради однотипні для сертифікації в Україні продукції, виготовленої, наприклад, в Европі (або в інших країнах).

    Для сертифікації імпортної продукції необхідно також отримати акти експертизи на відповідність продукції норматівно-правовим актам з охороні праці, що діє на території України.

    На початку робіт по підтвердженню відповідності і сертифікації продукції в Україні необхідно виконати послідовно наступні кроки:

     1. Визначіться з переліком продукції, яку Ви хочете сертифікувати. Визначте, чи будете Ви сертифікувати продукцію, що випускається серійно, або ж Ви хочете сертифікувати партію продукції. Дайте чітку назву продукції з вказівкою кодів ТН ВЕД. По можливості систематизуйте продукцію по групах з врахуванням типів, моделей і модифікацій продукції. Можливо, доцільніше привести перелік продукції в табличному вигляді, для того, щоб в подальшому дати як додаток до Заявки. При цьому уявіть собі як Ви хочете бачити перелік Вашої продукції в сертифікаті. Вкажіть, по можливості, типового представника продукції по кожній групі.

     2. Визначіться з переліком необхідних дозвільних документів для Вашої продукції в Україні: сертифікація в Системі УКРСЕПРО; Дозвіл на експлуатацію Держгірпромнагляду України, Гігієнічний (санітарно – епідеміологічний) висновок МОЗ України.

     3. Визначте для себе модель сертифікації для продукції, що випускається серійно. Від цього залежить термін, на який Ви отримаєте сертифікат, а також вартість виконання робіт. 

     4. Заповніть заявку на проведення робіт по сертифікації і, при необхідності в разі великої номенклатури продукції – додаток до заявки. Для українських заявників заявка і додаток до неї заповнюються українською мовою, для зарубіжних – російською мовою (або англійською).

     5. При необхідності заповніть заявку на здобуття Дозволу на експлуатацію Держнаглядохоронпраці України, і заявку на здобуття санітарно – епідеміологічного (гігієнічного) висновку МОЗ України.  Роботи з сертифікації продукції і здобуттю інших документів по технічному регулюванню виконуються ОС на підставі заявок виробника або продавця. При здобутті ОС відповідних повноважень, оформлених у вигляді доручення можлива подача  заявки на здобуття санітарно – епідеміологічного (гігієнічного) висновку МОЗ України.

     6. До заявки на сертифікацію продукції додайте нормативно - технічну документацію, відповідно до приведеного узагальненого переліку. За типовим представником продукції (див. п.1) зберіть комплект документів на продукцію згідно переліку. Сформуйте досьє на кожний тип продукції відповідно до переліку документів, що надаються до ОС і інших дозвільних організацій (Держнаглядохоронпраці України і Міністерство охорони здоров'я України). Врахуйте що частину документації необхідно представити  російською або українською мовою (перш за все це експлуатаційна документація – паспорт, керівництво по монтажу і експлуатації).

     7. Проведіть консультації (усно або за допомогою e-mail) з ОС. Укладіть договір на проведення всіх необхідних робіт.


Інші документи з сертифікації

ЛАБОРАТОРІЇ

Наказ № 137

Зміни до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації

Постанова КМУ № 446 від 14.05.2008

Порядок митного оформлення товарів

Сертифікація продукції і систем управління якістю

Підтвердження відповідності

Схеми (моделі) сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО

Поради для Заявника

 

Украинский портАл Rambler's Top100 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов