Русский English АПАУ лого
Асоціація промислового арматуробудування України
Органи управління АПАУ

 

 1. Управління Асоціацією здійснюють такі органи:
  • З'їзд Асоціації;
  • Рада Асоціації, яку очолює Президент Асоціації;

Крім того, в структурі Асоціації постійно діють: Виконавча дирекція,  Ревізійна комісія, Виробничі комітети, та Науково-технічна рада.,а також за необхідності на громадських засадах - Виробничі комітети, Третейський суд Асоціації.

      2.   Вищим органом Асоціації є З'їзд Учасників Асоціації.
Черговий З'їзд скликається, як правило, не рідше одного разу на рік.

     3.   У період між З'їздами управління Асоціацією здійснює Рада Асоціації.
Рада є постійно діючим органом управління Асоціації, що у встановленому Статутом порядку, в перерві між проведенням З’їздів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Асоціації.
Президент та Виконавчий директор обираються З’їздом Асоціації.
Президент  терміном  на 3 роки і не більш, як на 2 терміни поспіль. Рада - терміном на 3 роки.
Виконавчий директор - терміном на 5 років. Чисельність Ради встановлюється З’їздом Асоціації і складає не менше 8 осіб:

 • Президент Асоціації, який очолює Раду;
 • Віце-президент;
 • Віце-президент - Голова Науково-технічної ради;
 • Віце-президент, відповідальний за зв'язки з CEIR;
 • Виконавчий директор;
 • 3 члени Ради.

Рада та окремі її члени не мають права втручатися в оперативну діяльність виконавчого органу Асоціації.

      4.   Президент Асоціації:

 • є повноважним представником національних арматуробудівників і Асоціації у відносинах із зарубіжними підприємствами, їхніми об'єднаннями, іншими зарубіжними організаціями, в органах державної влади і управління, громадських і міжнародних організаціях;
 • здійснює поточний контроль за реалізацією виконавчим органом рішень З'їздів та Ради Асоціації;

     5.   Виконавча дирекція Асоціації є виконавчим та розпорядчим органом Асоціації, який забезпечує рішення поточних питань.
Виконавчу дирекцію очолює Виконавчий директор, який діє від імені Асоціації без довіреності.
Виконавчий директор Асоціації:

 • організовує виконання рішень З'їздів та Ради Асоціації;
 • утворює необхідні підрозділи виконавчого органу і призначає їх керівників;
 • розпоряджається в межах затвердженого кошторису коштами Асоціації, укладає угоди та здійснює інші юридичні дії від імені Асоціації, розпоряджається її майном;
 • укладає від імені Асоціації угоди та видає від імені Асоціації доручення;
 • відкриває розрахункові та інші рахунки в банках, підписує першим підписом грошово-розрахункові документи;
 • забезпечує зв'язки із зарубіжними об'єднаннями підприємств та іншими організаціями;
 • вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Асоціації, за виключенням питань, які належать до компетенції З’їзду і Ради.

     6.   Структурними підрозділами Асоціації, що працюють на громадських засадах, є Виробничі комітети (ВК), Науково-технічна Рада (НТР) та Третейський суд Асоціації.
   Головне завдання ВК - підготовка пропозицій та проектів рішень по окремих питаннях, пов'язаних з рішенням основних завдань Асоціації та рішень З’їзду, Ради та Виконавчого директора Асоціації, а також питань, які внесені Учасниками Асоціації.
   Головне завдання НТР - узагальнення рішень ВК в частині їх науково-технічної підтримки, вирішення питань виконання НДДКР та завдань по стандартизації та сертифікації, проблеми розвитку та модернізації арматуробудування України, вихід на зарубіжні ринки та інше.
   Число ВК, структура ВК та НТР, їх завдання та стратегія роботи визначаються або корегуються Радою Асоціації. Всі Члени та Засновники Асоціації мають рівні права щодо участі у всіх ВК та НТР.
   Головне завдання Третейського суду Асоціації - вирішення господарських суперечок, які виникають між учасниками Асоціації. Вирішення таких суперечок передається до Третейського суду Асоціації лише за згодою сторін. Третейський суд Асоціації створюється та діє на підставі чинного законодавства та Положення про Третейський суд Асоціації промислового арматуробудування України, яке затверджується З’їздом.


 

Украинский портАл Rambler's Top100 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов