Русский English АПАУ лого
Асоціація промислового арматуробудування України
Загальні положення

 

Повне найменування:
"Асоціація промислового арматуробудування України"

Скорочене найменування: "АПАУ"

 1. Асоціація промислового арматуробудування України (АПАУ) (далі - "Асоціація") діє на основі Господарського кодексу України (№436-IV), Цивільного кодексу України (№435-IV), інших законодавчих актів України, Установчого договору про створення Асоціації промислового арматуробудування України та Статуту.
 2.  Асоціація є договірним господарським об’єднанням.
    Асоціація створена з метою постійної координації господарської діяльності підприємств-Учасників шляхом централізації функцій, вказаних в цьому Статуті, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єднання фінансових та матеріальних ресурсів для вирішення спільних економічних та соціальних завдань та задоволення потреб її учасників, а також для сприяння розвитку промислового арматуробудування в Україні, представництва інтересів своїх учасників  органах державної влади та управління, захисту прав арматуровиробників, забезпечення зв'язків з громадськістю.
    Створення Асоціації жодним чином не призводить до появи монопольного утворення,монополізації ринків, обмеження конкуренції, тощо. Асоціація, її засновники та Учасники  не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками ринку та засновниками (членами) Асоціації.
 3. Асоціація утворюється як договірна особа, яка не є господарським товариством чи підприємством; не здійснює підприємницької діяльності; Учасники Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від її діяльності.
 4. Асоціація є недержавною, незалежною, добровільною, некомерційною організацією, що об'єднує українські та іноземні підприємства, об’єднання підприємств та організації, які працюють на ринку промислової арматури (далі - "Учасники Асоціації").
 5. Асоціація є вільною для вступу (виходу) нових Учасників на засадах дотримання ними установчих документів Асоціації і відповідності принципам її діяльності.
 6. Участь в Асоціації не накладає на її Учасників ніяких обмежень щодо виробничої, комерційної, громадської та будь-якої іншої діяльності, яку вони проводять самостійно.
 7. Предмет діяльності Асоціації включає координацію господарської діяльності учасників без права втручання в їх виробничу і комерційну діяльність та прийняття управлінських рішень.
 8. Асоціація не засновує і не виступає співзасновником нових господарюючих суб’єктів, не здійснює контроль або управління, в тому числі довірчого, щодо господарюючих суб’єктів.
 9. Асоціація є юридичною особою, може мати самостійний і зведений баланси, печатку, штамп, символіку, фірмові бланки, товарний знак та інші атрибути, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах.
 10. Асоціація володіє відокремленим майном на праві власності, може від свого імені набувати прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судових органах.
 11. Асоціація має право:
  • входити до складу об'єднань підприємств країн Європи і світу;
  • виступати від імені Учасників  Асоціації при укладанні угод некомерційного характеру, договорів та контрактів з метою реалізації інтересів своїх Учасників в межах повноважень, що надані їй Установчим договором та Статутом;
  • відкривати закордонні представництва, співробітничати з об'єднаннями підприємств інших країн.
 12. Асоціація не відповідає по зобов'язанням Учасників Асоціації. Підприємства та організації, що увійшли до Асоціації, не відповідають по зобов'язанням Асоціації. Держава не відповідає по зобов'язанням Асоціації. Асоціація не відповідає по зобов'язанням держави.
 13. Місце знаходження Асоціації: 03680, м. Київ, вул. Боженка, 86-Б, оф.311

 

Украинский портАл Rambler's Top100 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов