Русский English АПАУ лого
Асоціація промислового арматуробудування України
Членство в АПАУ

 1.  Учасниками  Асоціації можуть бути підприємства, організації будь-якої форми власності, об'єднання підприємств, а також фізичні особи - підприємці, які діють відповідно до чинного законодавства України, визнають Статут Асоціації, внесли вступні і сплачують членські внески та приймають активну участь у діяльності Асоціації.
  Учасниками Асоціації можуть бути юридичні і фізичні особи інших країн, які визнають Статут Асоціації і виявили бажання увійти до неї на однакових з українськими Учасниками умовах. Крім заяви, вони подають до Асоціації основні узагальнені відомості про свою діяльність, які не є комерційною таємницею. Порядок сплати ними членських внесків визначається З'їздом Асоціації.
  Підприємства та організації, що входять до Асоціації, зберігають повну господарську та фінансову самостійність.
 2. Учасники Асоціації реалізують свої права та законні інтереси, а також виконують свої обов'язки перед Асоціацією безпосередньо через керівника підприємства або уповноваженого представника.
 3. Прийняття до Асоціації здійснюється на підставі:
 • заяви, укладеної за зразком, затвердженим Радою;
 • рекомендації Учасника Асоціації;
 • документально засвідченого рішення  юридичної  особи про вступ до Асоціації.
 • Крім заяви, вони подають до Асоціації основні узагальнені відомості про свою діяльність, які не є комерційною таємницею.  

      4.   Рішення про прийняття до Асоціації приймається З’їздом або Радою Асоціації .Датою прийняття вважається дата рішення про прийняття Учасника З’їздом або Радою Асоціації. На підставі цього рішення новим Учасником сплачується вступний внесок. Членські внески для нового Учасника встановлюються Радою Асоціації у розмірах, що діють у Асоціації на момент прийняття нового Учасника.

      5.   Будь-який з Учасників Асоціації може вийти з її складу, письмово повідомивши про це Раду Асоціації  або її Президента.

      6.   Учасник Асоціації, який порушує законодавство України або Статут Асоціації,  допускає некоректні дії, що негативно впливають на престиж Учасників Асоціації, а також у випадку невиконання своїх обов’язків перед Асоціацією, зокрема в разі несплати у визначені строки та у встановлених розмірах внесків, передбачених рішеннями З’їзду  або Ради Асоціації, може бути виключений з Асоціації.

      7.   Рішення про виключення Учасника зі складу Асоціації приймає З’їзд або Рада Асоціації в термін не пізніше одного місяця з дати отримання заяви про вихід чи пропозиції про виключення з Асоціації. Датою виключення зі складу Асоціації вважається дата затвердження рішення про виключення З’їздом або Радою.


 

Украинский портАл Rambler's Top100 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов