Русский English АПАУ лого
Асоціація промислового арматуробудування України
Концепція протидії обігу підробленої продукції на товарних ринках трубопровідної арматури та приводів

Трубопровідна арматура загальнопромислового та спеціального призначення, фонтанна арматура та гирлове устаткування (ТПА) широко використовується у базових галузях економіки України - нафтогазовидобувній, нафтохімічній, хімічній, паливоенергетичній, атомній, авіакосмічній, гірничо-металургійній, машинобудівній, харчовій, фармацевтичній, у трубопровідному транспорті та житлово-комунальному господарстві.

Виходячи з усвідомлення:

 • важливості трубопровідної арматури як незамінної ланки сучасних структур промислових об’єктів;
 • необхідності запобігання кризових ситуацій від використання на об’єктах підвищеної небезпеки арматури сумнівного походження із негарантованими заводом-виробником технічними, експлуатаційними параметрами та якістю продукції;
 • необхідності протидії недобросовісній конкуренції та введенню в обіг підробленої та фальсифікованої продукції та керуючись Законами України "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про захист економічної конкуренції", підприємства та організації - добровільні члени Асоціації промислового арматуробудування України (АПАУ) виступають з ініціативою об’єднання зусиль для здійснення цієї Концепції з метою протидії обігу підробленої та фальсифікованої продукції на товарних ринках трубопровідної арматури та приводів.

Мета концепції

 1. Підвищення безпеки та якості процесів, що залежать від працездатності арматури та приводів.
 2. Відновлення довіри споживачів до продукції добросовісних вітчизняних виробників.
 3. Об’єднання та координація зусиль підприємств-виробників ТПА та їх офіційних представників для протидії обігу підробленої та фальсифікованої продукції.
 4. Впровадження єдиних принципів та правил протидії недобросовісній конкуренції та обігу підробленої продукції.
 5. Зменьшення обігу підробленої ТПА та вилучення її з обігу.

Завдання

 1. Визнання підприємствами значимості та актуальності ведення боротьби з обігом підробленої та фальсифікованої продукції.
 2. Формування суспільної та бізнесової думки про недопущення недобросовісної конкуренції, підробок та фальсифікації продукції.
 3. Виявлення фактів недобросовісної конкуренції, підробок і фальсифікації та сприяння притягненню до кримінальної, адміністративної та цивільної відповідальності винних згідно з чинним законодавством України.
 4. Сприяння державним органам у вилученні з обігу підробленої ТПА.

Визначення термінів

ЩО Є ПІДРОБЛЕНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ?

 1. Вироби, що незаконно вироблені чи зібрані поза територією підприємства, мають маркування та товарний знак підприємства.
 2. Вироби, що були у вжитку, відновлені чи відремонтовані, але видані за нові.
 3. Вироби, що мають підроблені паспорти, гарантійні талони та сертифікати відповідності.
 4. Вироби, що вироблені іншими підприємствами та є схожими до ступеня змішування на вироби підприємства, на які отримані патенти на винахід чи промисловий зразок, свідоцтво на корисну модель.

НЕ Є ПІДРОБЛЕНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ:

 1. Вироби, що вироблені підприємством, мають відповідні оригінальні супровідні документи та продаються іншими підприємствами за більш низькою вартістю.
 2. Вироби, що були у вжитку, відновлені чи відремонтовані, але не мають підроблених супровідних документів та пропонуються до продажу як ті, що були у вжитку.
 3. Аналоги виробам підприємства, що виробляються іншими фірмами без використання чужих позначок та товарних знаків і реалізуються як своя продукція без порушень прав інтелектуальної власності.

Принципи співробітництва

1. Визнання значення та актуальності протидії недобросовісній конкуренції та обігу підробленої продукції.

Цей принцип втілюється через добровільну участь та можливість приєднання будь-якого підприємства чи організації до реалізації цієї Концепції.

2. Об’єднання та координація зусиль з протидії недобросовісній конкуренції та обігу підробленої продукції.

Цей принцип втілюється через спільні дії державних установ, підприємств-членів АПАУ, організацій-споживачів ТПА з реалізації цієї Концепції. Для цього за ініціативою АПАУ створюється міжвідомчий громадський робочий орган - Координаційна рада з питань протидії обігу підробленої та фальсифікованої продукції на товарних ринках ТПА. Координаційна рада діє в межах чинного законодавства згідно з положенням про неї.

Координаційна рада створюється з представників підприємств-членів АПАУ, організацій-споживачів та державних установ.

3. Узагальнення практики та пропозицій щодо протидії обігу підробленої продукції.

Узагальнення практики, розробка проектів та заходів здійснюється виконавчою дирекцією АПАУ та Координаційною радою на підставі інформації про практику протидії обігу підробленої продукції підприємств-виробників ТПА, організацій-споживачів та державних установ.

Джерела інформації:

 • анкетування;
 • пропозиції організацій, підприємств та установ;
 • засоби масової інформації.

4. Системна та взаємопов’язана праця підприємств, що підтримують цю Концепцію.

Цей принцип базується на загальноприйнятих міжнародних нормах та чинному законодавстві України:

 1. виконанні підприємствами правил чесної, добросовісної поведінки на ринку та рекомендацій, що виходять з цієї Концепції,
 2. обміні інформацією,
 3. виконанні технічних та юридичних заходів захисту продукції,
 4. відповідальности за невиконання прийнятих зобов’язань.

5. Оформлення підприємствами виключних прав на об’єкти інтелектуальної власності або придбання ліцензій на право використання об’єктів інтелектуальної власності.

Дотримання цього принципу дозволить здійснити юридичний захист прав на об’єкти інтелектуальної власності, тобто притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством осіб та організацій, що займаються підробкою продукції чи документації.

Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності, в т.ч. право на їх використання при виробництві та реалізації ТПА, підтверджуються:

 • свідоцтвом про державну реєстрацію підприємства, організації,
 • патентом на винахід чи промисловий зразок,
 • свідоцтвом на корисну модель,
 • свідоцтвом на знаки товарів та послуг.

6. Широке інформування споживачів про обіг підробленої та фальсифікованої продукції.

Цей принцип втілюється через реалізацію таких заходів:

 • висвітлення у засобах масової інформації та Інтернеті випадків експлуатаційної відмови фальсифікованої арматури, коли споживачі, не дивлячись ні на які заходи протидії, під впливом демпінгових цін схилялись до вибору підробленої продукції;
 • розміщення в Інтернеті та спеціальних періодичних виданнях інформації, що допомагає відрізнити підроблену арматуру від справжньої, та про те, яку інформаційну підтримку споживачам готові надати підприємства-виробники ТПА для вірного вибору продукції;
 • розміщення в Інтернеті інформації про рішення державних органів (судів) щодо недобросовісної поведінки суб’єктів господарювання ТПА.

Інформаційне забезпечення цих заходів здійснює АПАУ.

7. Фінансування на пайових умовах заходів протидії недобросовісній конкуренції суб’єктів господарювання та обігу підробленої продукції.

Цього принципу підприємства та організації дотримуються на добровільних засадах для:

 • проведення збору доказів для організації судових процесів (контрольні закупівлі, контрольовані поставки, експертиза і т.і.),
 • оплачування юридичної підтримки,
 • висвітлення фактів недобросовісної конкуренції та фальсифікацій ТПА засобами масової інформації.

8. Створення мережі сервісних ремонтних підприємств.

Цей принцип втілюється:

 • через організацію мережі сервісних ремонтних підприємств, що працюватимуть з питань передпродажної підготовки, доводки, ремонту, відновлення продукції, її гарантійного і післягарантійного обслуговування за санкціонованою згодою та під відповідальність підприємств-виробників ТПА,
 • через організацію на підприємствах-виробниках спеціалізованих відповідних підрозділів.

9. Відповідальність за недотримання цієї Концепції

Цей принцип втілюється:

 • через добровільне додержання всіма підприємствами та організаціями, що заявили про своє приєднання до цієї Концепції, принципів та правил добросовісної конкуренції, що відповідають загальноприйнятим міжнародним нормам та чинному законодавству України,
 • через здійснення необхідних юридичних дій у відповідь на порушення будь-яким суб’єктом ринку принципів та правил добросовісної конкуренції, що відповідають загальноприйнятим міжнародним нормам та чинному кримінальному, адміністративному та цивільному законодавству України.

Мету, завдання та принципи реалізації Концепції протидії обігу підробленої продукції на товарних ринках трубопровідної арматури та приводів визнають, усвідомлюють відповідальність за недотримання принципів та правил добросовісної конкуренції, зобов’язуються об’єднати зусилля для їх реалізації підприємства-учасники Асоціації промислової політики України:

 1. ЗАТ "Промарматура", м.Дніпропетровськ
 2. ЗАТ МБК "Общемашконтракт", м.Дніпропетровськ
 3. ВАТ "Армапром", м.Миргород
 4. ВАТ "Хіммаш", м.Коростень
 5. ВАТ "Запорізький арматурний завод", м.Запоріжжя
 6. ВАТ "Нікопольський завод трубопровідної арматури", м.Нікополь
 7. ВАТ "Славгородський арматурний завод", м.Славгород
 8. ВАТ " Конотопський арматурний завод", м.Конотоп
 9. ДП "Центр сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового комплексу", м.Дніпропетровськ
 10. ЗАТ "РУ в Україні Російського морського регістру судноплавства"
 11. ВАТ "Сплав-Модернізація", м.В.Новгород
 12. Концерн "СоюзЕнерго", м.Новомосковськ
 13. ТОВ "Арма-С", м.Кролевець;
 14. ТОВ "Науково-дослідний інжиніринговий центр арматуробудування", м.Київ;
 15. ЗАТ "Науково-промислова фірма "Центральне конструкторське бюро арматуробудування", м.Санкт-Петербург;
 16. ТОВ "Олбризсервіс", м.Київ;
 17. ПП "Інкла-Київ". м.Київ;
 18. ТОВ "Авіа Січ", м.Запоріжжя;
 19. ТОВ "ТМСпецмаш", м.Київ
 20. ТОВ "КТС Контрол", м.Київ

Інші підприємства та организації, які признають цілі, завдання й принципи реалізації Концепції протидії обігу підробленої продукції на товарних ринках трубопровідної арматури і приводів й зобов'язуються об'єднати зусилля для їхньої реалізації, усвідомлюючи відповідальність за недотримання принципів і правил сумлінної конкуренції:

 1. ТОВ «Виробничо -комерційний центр «ЗЭиМ-Сервіс», м. Київ
 2. ДК «Укргазвидобування»,м. Київ
 3. ДК «Укртрансгаз», м. Київ
 4. ДВП «Об'еднання «АЗОТ», м. Сєвєродонецьк
 5. ВАТ «АК «Київводоканал», м. Київ
 6. ДКП «Черновціводоканал», м. Черновці
 7. АП «Кримтеплокомуненерго», м. Симферопіль
 8. ВАТ«Донбасенерго», м. Горлівка
 9. ВАТ«Алчевський металургійний комбінат», м. Алчевськ
 10. ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль», м. Сєвєродонецьк

 

Украинский портАл Rambler's Top100 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов