Русский English АПАУ лого
Асоціація промислового арматуробудування України
Права та обов'язки Учасників АПАУ

 Учасники Асоціації мають рівні права та обов'язки.

 1. Учасники Асоціації мають право:
  • бути обраними до органів управління Асоціації;
  • брати участь в засіданнях вищого та інших органах управління Асоціації з правом дорадчого голосу;
  • подавати пропозиції до порядку денного З'їзду Асоціації не пізніше ніж за два тижні до початку його роботи;
  • брати участь у роботі над документами, що визначають головні напрями діяльності Асоціації, подавати до органів управління Асоціації пропозиції, спрямовані на захист інтересів і вдосконалення діяльності Асоціації та окремих її Членів;
  • користуватися інтелектуальними розробками та матеріально-технічними засобами, а також послугами, консультаціями та рекомендаціями, які надаються виконавчим органом Асоціації;
  • одержувати підтримку Асоціації під час розгляду спірних питань в органах державної влади та управління;
  • виносити на розгляд вищого органу Асоціації пропозиції з будь-яких питань, що відносяться до діяльності Асоціації, брати участь в обговоренні цих питань на нарадах органів управління Асоціації;
  • користуватися послугами інженерного, економічного та правового характеру, що надаються Асоціацією;
  • сплачувати вступні, членські та цільові внески своєю продукцією, товарами, майном, якщо немає можливості сплатити їх фінансовими коштами;
  • подавати запити та отримувати від органів управління та посадових осіб Асоціації інформацію з питань, що стосуються її діяльності;
  • добровільно виходити з Асоціації, попередивши про це не пізніше ніж за два місяці;
  • бути членом (учасником) інших об'єднань підприємств, якщо за законом не встановлено інше;
  • звертатися з позовом до судових органів у разі порушення Асоціацією комерційної таємниці.
 2. Учасники  Асоціації зобов'язані:
  • дотримуватися її Статуту та виконувати рішення, що приймаються вищим органом управління Асоціації;
  • брати участь у реалізації цілей і завдань Асоціації;
  • сприяти підвищенню ефективності роботи та престижу Асоціації, її ділової репутації;
  • розвивати співробітництво між арматуробудівниками на основі доброзичливості, взаємної поваги і підтримки, безумовного виконання взаємних зобов'язань;
  • вчасно сплачувати членські внески та інші платежі, що пов’язані з членством в Асоціації;
  • своєчасно і оперативно надавати Асоціації на її запит дані, що не становлять комерційної таємниці, а також самостійно повідомляти про реорганізацію підприємства, заміну його назви, адреси, службових телефонів керівників та інше.
 3. Для забезпечення діяльності Асоціації її Учасники створюють за рахунок вступних внесків фонд по забезпеченню діяльності Асоціації.
 4. Внески Учасників Асоціації поділяються на вступні та членські.
  Розмір внесків в Асоціації в гривнях складає:

  Учасники Асоціації: Вступнийвнесок Членський внесок на 2013 р.
  (щоквартально)
  І категорія 3 000 грн 12 000 грн
  IІ категорія 3 000 грн 6 000 грн
   

  Членські внески підлягають сплаті щоквартально. Розмір вступних та членських внесків та термін  їх сплати встановлюється на кожний наступний рік вищим органом управління Асоціації.
 5. Внески можуть бути здійснені як в грошовому вигляді так і майном.

 

Украинский портАл Rambler's Top100 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов